Komunikaty PODGIK w Będzinie

_________________________________________

2018.11.23 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 23.11.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.09.25 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 25.09.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Kierownik REG

Agnieszka Dudała

 

_________________________________________

2018.06.26 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 27.06.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.04.13 Warsztaty dotyczące roboczych baz danych

OGŁOSZENIE!

Informujemy, że został zaplanowany dodatkowy 9  termin warsztatów:   25.04-26.04.2018 godz. 9.00 – 13.30

Zgłoszenia na warsztaty w tym terminie prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.03.12 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 13.03.2018 w godzinach 07:30 - 13:30.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.01.22 Robocze bazy danych

INFORMACJA!

Na stronie geoportalu w profilu geodety oraz w "Tablicy ogłoszeń" w apliakcji GEO-INFO i.KERG zostały umieszczone informacje dodatkowe dotyczące prowadzenia roboczych baz danych przez Wykonawców prac geodezyjnych. Link do dokumentu

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w PODGIK w Będzinie. Tel. 32 368 07 65

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.11.14 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. (MP 2017, Poz. 984), które od 1 stycznia 2018 r. wprowadza zwaloryzowane wysokości stawek opłat  za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2017.

Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 02.01.2018 około godziny 12:00, natomiast modułu i.KERG w dniu 03.01.2018 r.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.11.13 Warsztaty dotyczące roboczych baz danych

OGŁOSZENIE !

Geodeta Powiatowy informuje, że w oparciu o obowiązujące przepisy  prawa od dnia 01.01.2018 r. przekazywanie wyników prac geodezyjnych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych Wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w formatach GML lub GIV (format natywny systemu teleinformatycznego GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych PZGIK tj. BDOT500, GESUT, EGiB) zgodnych ze schematami GML określonymi we właściwych przepisach prawa dotyczących baz danych wchodzących w skład PZGiK. Wymiana plików danych możliwa będzie jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu GEO-INFO i.Kerg lub na informatycznym nośniku danych. Dodatkowo Starosta Będziński  informuje, że na stronie Geoportalu Powiatu Będzińskiego został udostępniony bezpłatny program GEO-INFO Delta umożliwiający tworzenie roboczych baz danych i przygotowanie plików danych dla PODGiK ograniczony do obszaru obejmującego Powiat Będziński  z możliwością modyfikacji do 1000 obiektów. 

W związku z powyższą informacją w poniżej przedstawionych terminach planowane są spotkania informacyjne w formie warsztatów w siedzibie ODGIK dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców prac geodezyjnych  w celu omówienia spraw związanych z wymianą plików danych, o których mowa w przepisach art. 53 b ust.1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn.zm.) oraz § 71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572).

Planowane terminy warsztatów:

1)      23.11-24.11.2017 godz. 9:00 – 13:30 brak wolnych miejsc w tym terminie

2)      30.11-01.12.2017 godz. 9:00 – 13:30 brak wolnych miejsc w tym terminie

3)      21.12-22.12.2017 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

4)      04.01-05.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

5)      11.01-12.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

6)      18.12-19.12.2017 godz.11.00 – 15.30 termin dodatkowy

7)      28.12-29.12.2017 godz. 9.00 – 13.30 termin dodatkowy

8)      18.01-19.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 termin dodatkowy

9)      25.04 - 26.04.2018 godz. 9.00 - 13.30 termin dodatkowy.


Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

Liczba miejsc ograniczona.  O przypisaniu do poszczególnych terminów decyduje kolejność zgłoszeń.

[Aktualizacja 2017-11-20 16:15]

W związku z brakiem wolnych miejsc w zaplanowanych terminach na warsztatach, o których mowa powyżej, obecnie istnieje możliwość zapisu uczestników jedynie na listę rezerwową.

[Aktualizacja 2018-01-22 08:45]

Planowany dodatkowy termin warsztatów:

9)      22.02-23.02.2018 godz. 9.00 – 13.30

[Aktualizacja 2018-04-13 13:15]

Planowany dodatkowy termin warsztatów:

9)      25.04-26.04.2018 godz. 9.00 – 13.30

Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

------------------------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.08.30 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 30.08.2017 w godzinach 07:30 - 11:30.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.07.19 Zmiana nazw ulic w Będzinie.

UWAGA! ZMIANA NAZW ULIC W M.BĘDZIN

W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz uchwałami Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 roku nastąpiła zmiana nazw 27 ulic w mieście Będzin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.bedzin.pl/. Zgodnie z otrzymanym w dniu 17.07.2017 przez Geodetę Powiatowego zawiadomieniem z Urzędu Miejskiego w Będzinie zmiany nazw ulic zostały wprowadzone do rejestru PESEL. Proszę o uwzględnienie nowych nazw ulic w przekazywanej dokumentacji do PZGIK.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.06.01 Przerwa techniczna

UWAGA!

W związku ze zmianą schematu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Będzinie oraz kwartalną aktualizacją oprogramowania, system teleinformatyczny GEO-INFO stosowany do obsługi PZGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 01.06.2017 w godzinach 07:00 - 11:00.

Uwaga! Ze względu na zmianę nazwy komórki organizacyjnej dotyczącej geodezji i kartografii, proszę zwracać uwagę na "Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych" podczas opracowywania dokumentacji wynikowej.

Za powyższe utrudnienia przepraszam.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.01.27 Przerwa techniczna

UWAGA!

W związku z pracami dotyczącymi modernizacji sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego, system teleinformatyczny GEO-INFO i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 27.01.2017 14:00. Planowane ponowne uruchomienie systemu nastąpi 29.01.2017 r.

Za powyższe utrudnienia przepraszam.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

_____________________________
2017.01.20. W zgodności z §§ 61 i 62 rozp. M.R.R. i B. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jaki wpływ na prace geodezyjne mają  §§ 61 i 62 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obecnym brzmieniu[1]

§ 61  

1. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.

2. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust. 1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, zwanym dalej „układem 2000”.

§ 62  

1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.

3. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.

zapraszam do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17.12.2015 roku sygn. II SA/Gl 800/15.

W treści uzasadnienia wyroku czytamy m.in.

Zgodnie z § 60 ust. 1 rozp. (w sprawie ewidencji gruntów i budynków), danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m.in. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej (pkt 2) oraz pole powierzchni (pkt 3), których wymogi regulują §§ 61 i 62.

… żaden przepis prawa nie upoważniał do odstąpienia od zastosowania w niniejszej sprawie wymogów §§ 61 i 62 rozp. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc odstąpienia od nadania nowo powstałej działce atrybutów, wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 rozp…

Pełna treść wyroku dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/50B12A1222

Z poważaniem,

Katarzyna Naściszewska
Kierownik PODGiK w Będzinie
tel.+48 32 368 0767

 


[1] w brzmieniu wprowadzonym rozporządzeniem z dnia 29.11.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1551), które weszło w życie 31.12.2013 r.

_________________________________________

2016.11.08 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na pilną i niezbędną aktualizację oprogramowania w dniu 2016-11-08 aplikacja i.KERG w godzinach 7:15 - 10:00 będzie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

_________________________________________

2016.10.31 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na planowaną konwersję powiatowych baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT prowadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO do modelu pojęciowego wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ww. baz danych (rozporządzenia z 2015 r.) oraz z uwagi na aktualizację oprogramowania GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie  przewiduje się przerwy w dostępie do systemu teleinformatycznego do obsługi  P Z G I K  GEO-INFO i.KERG  w dniach 31.10.2016 – 03.11.2016. Za powstałe utrudnienia w okresie konwersji i aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

_________________________________________

2016.07.04 Koniec przerwy technicznej

Aktualizacja systemu teleinformatycznego GEO-INFO i.KERG zakończona! W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

_________________________________________

 

2016.06.29 Przerwa techniczna.

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie  związaną z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  przewiduje się przerwy w dostępie do systemu teleinformatycznego do obsługi  P Z G I K  GEO-INFO i.KERG  w dniach 01.07.2016 – 04.07.2016 r. Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

 

 

2015.12.28 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe w dniu 2016-01-04 aplikacja i.KERG w godzinach 7:00 - 13:00 będzienie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.10.05 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe w dniu 2015-10-05 aplikacja i.KERG w godzinach 7:00 - 11:00 będzienie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.07.17 Przepraszamy za utrudnienia

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe związane z ustabilizowaniem systemu do prowadzenia PZGiK występują problemy w dostępie do aplikacji i.KERG. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.07.02 UWAGA! Nowy i.KERG. Baza EGB, BDOT500, GESUT...

Przerwa techniczna związana z aktualizacją oprogramowania zakończona.

System i.Kerg po aktualizacji to aplikacja z nowym przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Po zalogowaniu do aplikacji w menu ‘Pomoc’ istnieje możliwość skorzystania z multimedialnych przewodników. Od dziś także istnieje możliwość zgłaszania zgłoszeń uzupełniających do prac geodezyjnych.

UWAGA! Od dnia 02.07.2015 dla obrębu 240101_1.0001 - Będzin prowadzona jest wyłącznie numeryczna mapa zasadnicza wg modelu BDOT500 GESUT EGB PRPOG BDSOG. Dla tego obszaru prosimy o zamawianie materiału 13.2 zamiast dotychczasowego 13.1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

Zasady uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO 6 i.Kerg

W PODGiK w Będzinie istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzyskania drogą elektroniczną materiałów niezbędnych do ich wykonania za pomocą aplikacji GEO-INFO 6 i.KERG.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji należy zgłosić chęć zawarcia stosownej umowy, po podpisaniu której zostanie przydzielony unikatowy login i hasło dostępu do aplikacji.

_________________________________________

Informacja dotycząca aplikacji GEO-INFO 6 i.Kerg

Z uwagi na dużą ilość zmian aktualizacyjnych prosimy o uważne zgłaszanie prac przez system zdalnej obsługi prac geodezyjnych GEO-INFO 6 i.KERG. W przypadku pojawienia sie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie - tel. (+48) 32 36 80 765.

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
technologia: ISPiK S.A. cms: webeditcms