Komunikaty PODGIK w Będzinie

_________________________________________

2021.02.08 Przerwa techniczna - aktualizacja

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 05.02.2021 (piątek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

08.02.2021 r.

System teleinformatyczny GEO-INFO i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych jest nadal wyłączony. Trwają prace serwisowe nad przywróceniem funkcjonalności. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

 

_________________________________________

2021.01.25 Przypomnienie

Będzin, dn. 25.01.2021 r.

 

Przypomnienie

31 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782), która uchyliła czynność uwierzytelniania dokumentów. Niemniej na podstawie art. 11 tej ustawy dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 31 lipca 2020 r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż do 31 stycznia 2021 r.

Katarzyna Naściszewska

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie

_________________________________________

2020.12.31 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 30.12.2020 r.

UWAGA!

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem 1.01.2021 r. zmienią się stawki opłat za materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym stosowany do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2020r. o godz. 12:00 (czwartek). Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 04.01.2021 r (poniedziałek).

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.12.21 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 21.12.2020 (poniedziałek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.10.29. Negatywne protokoły i odbiór operatu

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ODBIÓR OSOBISTY OPERATÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z NEGATYWNYMI PROTOKOŁAMI WERYFIKACJI JEST MOŻLIWY PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM POINFORMOWANIU  PRZEZ PRACOWNIKA WYDZIAŁU GEODEZJI O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

 

_________________________________________

2020.09.21 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 21.09.2020 (poniedziałek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.08.14 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 14.08.2020 r.

UWAGA!

Z uwagi na prace konserwacyjne prowadzone przez Biuro Informatyki system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 14.08.2020r. (piątek) o godzinie 14:00 . Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w poniedziałek 17.08.2020 r.

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-------

Kierownik REG

Agniesza Dudała

 

_________________________________________

2020.07.31 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 15.07.2020 r.

UWAGA!

Z uwagi na nowelizację Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego i związaną z nią aktualizacją oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 30.07.2020r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Ponowne uruchomienie systemu planowane jest po zakończeniu niezbędnych prac aktualizacyjnych.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.07.06 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 02.07.2020 r.

UWAGA!

Z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 06.07.2020r. (poniedziałek) w godzinach 07:00 - 13:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.06.05 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 05.06.2020 r.

UWAGA!

Z uwagi na awaryjne prace techniczne dotyczące światłowodu system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 05.06.2020r. (piątek) o godzinie 13:00 .

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2020.04.07 PRZEKAZYWANIE OPERATÓW ELEKTRONICZNYCH DO PODGiK.

Operaty w całości sporządzone w postaci elektronicznej można przekazać do PODGIK za pomocą platformy ePUAP oraz GEO-INFO i.Kerg. W przypadku skorzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg należy w pierwszej kolejności wgrać pliki poprzez załączenie ich do komentarza  o treści "OPERAT ELEKTRONICZNY" a następnie powiadomić PODGiK o wybraniu tej drogi poprzez wysłanie maila na adres odgik@powiat.bedzin.pl z załączonym, podpisanym podpisem elektronicznym zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o stosowanie ww. zasad.

----------

Życzę dużo zdrowia, Katarzyna Naściszewska - kierownik PODGiK

_________________________________________

2020.03.16 "JAK W TRAKCIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZAWIADOMIĆ ORGAN O ZAKOŃCZENIU PRACY GEODEZYJNEJ I PRZEKAZAĆ POWSTAŁE W JEJ WYNIKU MATERIAŁY?

JAK W TRAKCIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZAWIADOMIĆ ORGAN O ZAKOŃCZENIU PRACY GEODEZYJNEJ I PRZEKAZAĆ POWSTAŁE W JEJ WYNIKU MATERIAŁY?


1.    Operaty w postaci elektronicznej można przekazać za pomocą platformy ePUAP oraz iKERG.
W przypadku skorzystania z iKERGU należy przekazać pliki poprzez komentarz oraz powiadomić pracownika PODGiK o wybraniu tej drogi (odgik@powiat.bedzin.pl, tel. 32 368 07 65, 69)
 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, dokumenty elektroniczne oraz zbiory danych należy podpisać podpisem elektronicznym.
Przypominamy:
•    dotyczy to operatów w całości złożonych z dokumentów elektronicznych oraz zbiorów danych;
•    dokument elektroniczny to dokument, będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej;
2.    Operaty zawierające protokoły: graniczne, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia granic należy dostarczyć do PODGiK w sposób tradycyjny za pomocą operatora pocztowego lub skorzystać w umieszczonej skrzynki przy wejściu do budynku starostwa (ograniczone możliwości).
Ponadto informuję:
Wysyłka operatów wymagających poprawy, materiałów do zgłoszeń w postaci analogowej oraz uwierzytelnionych dokumentów będzie wykonywana sukcesywnie za pomocą operatora pocztowego.

Kierownik PODGiK - Katarzyna Naściszewska.

_________________________________________

2020.02.21 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 20.02.2020 r.

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 21.02.2020r. (piątek) w godzinach od 7:00 do 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.12.18 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 18.12.2019 r.

UWAGA!

Z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 20.12.2019r. (piątek) w godzinach od 7:00 do 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.09.23 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 20.09.2019 r.

UWAGA!

Z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 23.09.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 7:00 do 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.08.23 Przerwa techniczna

Będzin, dn. 23.08.2019 r.

UWAGA!

Z uwagi na prace serwisowe Biura Informatyki Starostwa Powiatowego w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 30.08.2019r. (piątek) o godz. 14:00. Ponowne uruchomienie systemu nastąpi w dniu 02.09.2019r. (poniedziałek). W dniach 02.09.2019r. (poniedziałek) – 03.09.2019r. (wtorek) mogą wystąpić przerwy w działaniu ww. systemu teleinformatycznego i tym samym w obsłudze Petentów i Wykonawców prac geodezyjnych.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.08.20 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 22.08.2019 (czwartek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.07.09 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 12.07.2019 (piątek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.06.24 Szkolenie z GML

OGŁOSZENIE o SZKOLENIU

Firma Softline Plus Jerzy Biegalski zaprasza Wykonawców prac geodezyjnych na szkolenie pt. „Wymiana danych zasobu PZGiK między ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a Wykonawcą prac geodezyjnych w formacie GML”.

Zajęcia odbędą się 04 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul.  Ignacego Krasickiego 17 w sali 118 o godzinie 9:30.

W programie przewidziano następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie do szkolenia: podstawowe informacje o formacie GML,
  • import danych z zasobu i generowanie mapy obiektowej,
  • tworzenie i edycja obiektów mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT, EGiB... zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami,
  • masowe wprowadzanie i modyfikacja danych do baz danych, wymagania w zależności od rodzaju obiektu, bazy danych,
  • kontrola danych, walidacja zgodnie ze schematami z rozporządzeń, analiza wyników,
  • wykorzystanie usług sieciowych – dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal, Krajowa Integracja i inne).

Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: odgik@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Szkolenie GML].

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.  O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.06.19 GEO-INFO Delta w. 19.2

Uprzejmie prosimy Szanownych Wykonawców Prac Geodezyjnych o pobranie i wykonanie aktualizacji oprogramowania GEO-INFO Delta do wersji aktualnie obowiązującej tj. 19.2.

Link:

http://www.sterowniki.systherm-info.pl/geo-info/GIDelta32_64_ODGiK.zip

 -------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

 

_________________________________________

2019.06.10 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 10.06.2019 (poniedziałek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

Ogłoszenie dotyczące osnowy

Starosta Będziński informuje Wykonawców prac geodezyjnych, że w dniu 31 maja 2019 r. dla jednostki ewidencyjnej 240101_1 m. Będzin baza danych BDSOG została zasilona o nowe punkty osnowy poziomej szczegółowej 3 kl. (OSSP03) dwufunkcyjnej, posiadające rzędne wysokościowe zarówno w układzie PL-KRON86-NH jak i PL-EVRF2007-NH. Nie został natomiast zmieniony system odniesień wysokości punktów w bazach BDOT500, GESUT oraz EGiB. W związku z powyższym, nadal obowiązującym układem odniesień wysokościowych jest układ PL-KRON86-NH. Przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz robocze bazy danych dotyczące obszaru powiatu powinny być opracowane w układzie układ PL-KRON86-NH.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.04.30 Przerwa techniczna

UWAGA! ZMIANA TERMINU AKTUALIZACJI!

Z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 30.04.2019 (wtorek) w godzinach od 07:00 do 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2019.03.21 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 21.03.2019 (czwartek) w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.11.23 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 23.11.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.09.25 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 25.09.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Kierownik REG

Agnieszka Dudała

 

_________________________________________

2018.06.26 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 27.06.2018 w godzinach 07:00 - 11:00.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.04.13 Warsztaty dotyczące roboczych baz danych

OGŁOSZENIE!

Informujemy, że został zaplanowany dodatkowy 9  termin warsztatów:   25.04-26.04.2018 godz. 9.00 – 13.30

Zgłoszenia na warsztaty w tym terminie prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.03.12 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 13.03.2018 w godzinach 07:30 - 13:30.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2018.01.22 Robocze bazy danych

INFORMACJA!

Na stronie geoportalu w profilu geodety oraz w "Tablicy ogłoszeń" w apliakcji GEO-INFO i.KERG zostały umieszczone informacje dodatkowe dotyczące prowadzenia roboczych baz danych przez Wykonawców prac geodezyjnych. Link do dokumentu

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w PODGIK w Będzinie. Tel. 32 368 07 65

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.11.14 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. (MP 2017, Poz. 984), które od 1 stycznia 2018 r. wprowadza zwaloryzowane wysokości stawek opłat  za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z uwagi na aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2017.

Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 02.01.2018 około godziny 12:00, natomiast modułu i.KERG w dniu 03.01.2018 r.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.11.13 Warsztaty dotyczące roboczych baz danych

OGŁOSZENIE !

Geodeta Powiatowy informuje, że w oparciu o obowiązujące przepisy  prawa od dnia 01.01.2018 r. przekazywanie wyników prac geodezyjnych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych Wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w formatach GML lub GIV (format natywny systemu teleinformatycznego GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych PZGIK tj. BDOT500, GESUT, EGiB) zgodnych ze schematami GML określonymi we właściwych przepisach prawa dotyczących baz danych wchodzących w skład PZGiK. Wymiana plików danych możliwa będzie jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu GEO-INFO i.Kerg lub na informatycznym nośniku danych. Dodatkowo Starosta Będziński  informuje, że na stronie Geoportalu Powiatu Będzińskiego został udostępniony bezpłatny program GEO-INFO Delta umożliwiający tworzenie roboczych baz danych i przygotowanie plików danych dla PODGiK ograniczony do obszaru obejmującego Powiat Będziński  z możliwością modyfikacji do 1000 obiektów. 

W związku z powyższą informacją w poniżej przedstawionych terminach planowane są spotkania informacyjne w formie warsztatów w siedzibie ODGIK dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców prac geodezyjnych  w celu omówienia spraw związanych z wymianą plików danych, o których mowa w przepisach art. 53 b ust.1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn.zm.) oraz § 71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572).

Planowane terminy warsztatów:

1)      23.11-24.11.2017 godz. 9:00 – 13:30 brak wolnych miejsc w tym terminie

2)      30.11-01.12.2017 godz. 9:00 – 13:30 brak wolnych miejsc w tym terminie

3)      21.12-22.12.2017 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

4)      04.01-05.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

5)      11.01-12.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 brak wolnych miejsc w tym terminie

6)      18.12-19.12.2017 godz.11.00 – 15.30 termin dodatkowy

7)      28.12-29.12.2017 godz. 9.00 – 13.30 termin dodatkowy

8)      18.01-19.01.2018 godz. 9.00 – 13.30 termin dodatkowy

9)      25.04 - 26.04.2018 godz. 9.00 - 13.30 termin dodatkowy.


Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

Liczba miejsc ograniczona.  O przypisaniu do poszczególnych terminów decyduje kolejność zgłoszeń.

[Aktualizacja 2017-11-20 16:15]

W związku z brakiem wolnych miejsc w zaplanowanych terminach na warsztatach, o których mowa powyżej, obecnie istnieje możliwość zapisu uczestników jedynie na listę rezerwową.

[Aktualizacja 2018-01-22 08:45]

Planowany dodatkowy termin warsztatów:

9)      22.02-23.02.2018 godz. 9.00 – 13.30

[Aktualizacja 2018-04-13 13:15]

Planowany dodatkowy termin warsztatów:

9)      25.04-26.04.2018 godz. 9.00 – 13.30

Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą e-mail na adres: rsip@powiat.bedzin.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatów, nazwą firmy geodezyjnej oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z podaniem terminu warsztatów. W tytule wiadomości proszę podać hasło [Warsztaty].

------------------------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2017.08.30 Przerwa techniczna

UWAGA!

Z uwagi na kwartalną aktualizację oprogramowania stosowanego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny GEO-INFO do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 30.08.2017 w godzinach 07:30 - 11:30.

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.07.19 Zmiana nazw ulic w Będzinie.

UWAGA! ZMIANA NAZW ULIC W M.BĘDZIN

W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz uchwałami Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 roku nastąpiła zmiana nazw 27 ulic w mieście Będzin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.bedzin.pl/. Zgodnie z otrzymanym w dniu 17.07.2017 przez Geodetę Powiatowego zawiadomieniem z Urzędu Miejskiego w Będzinie zmiany nazw ulic zostały wprowadzone do rejestru PESEL. Proszę o uwzględnienie nowych nazw ulic w przekazywanej dokumentacji do PZGIK.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.06.01 Przerwa techniczna

UWAGA!

W związku ze zmianą schematu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Będzinie oraz kwartalną aktualizacją oprogramowania, system teleinformatyczny GEO-INFO stosowany do obsługi PZGIK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 01.06.2017 w godzinach 07:00 - 11:00.

Uwaga! Ze względu na zmianę nazwy komórki organizacyjnej dotyczącej geodezji i kartografii, proszę zwracać uwagę na "Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych" podczas opracowywania dokumentacji wynikowej.

Za powyższe utrudnienia przepraszam.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

2017.01.27 Przerwa techniczna

UWAGA!

W związku z pracami dotyczącymi modernizacji sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego, system teleinformatyczny GEO-INFO i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 27.01.2017 14:00. Planowane ponowne uruchomienie systemu nastąpi 29.01.2017 r.

Za powyższe utrudnienia przepraszam.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

_________________________________________

_____________________________
2017.01.20. W zgodności z §§ 61 i 62 rozp. M.R.R. i B. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jaki wpływ na prace geodezyjne mają  §§ 61 i 62 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obecnym brzmieniu[1]

§ 61  

1. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.

2. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust. 1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, zwanym dalej „układem 2000”.

§ 62  

1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.

3. Pole powierzchni działek ewidencyjnych określa się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.

zapraszam do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17.12.2015 roku sygn. II SA/Gl 800/15.

W treści uzasadnienia wyroku czytamy m.in.

Zgodnie z § 60 ust. 1 rozp. (w sprawie ewidencji gruntów i budynków), danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m.in. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej (pkt 2) oraz pole powierzchni (pkt 3), których wymogi regulują §§ 61 i 62.

… żaden przepis prawa nie upoważniał do odstąpienia od zastosowania w niniejszej sprawie wymogów §§ 61 i 62 rozp. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc odstąpienia od nadania nowo powstałej działce atrybutów, wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 rozp…

Pełna treść wyroku dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/50B12A1222

Z poważaniem,

Katarzyna Naściszewska
Kierownik PODGiK w Będzinie
tel.+48 32 368 0767

 


[1] w brzmieniu wprowadzonym rozporządzeniem z dnia 29.11.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1551), które weszło w życie 31.12.2013 r.

_________________________________________

2016.11.08 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na pilną i niezbędną aktualizację oprogramowania w dniu 2016-11-08 aplikacja i.KERG w godzinach 7:15 - 10:00 będzie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

_________________________________________

2016.10.31 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na planowaną konwersję powiatowych baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT prowadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO do modelu pojęciowego wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ww. baz danych (rozporządzenia z 2015 r.) oraz z uwagi na aktualizację oprogramowania GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie  przewiduje się przerwy w dostępie do systemu teleinformatycznego do obsługi  P Z G I K  GEO-INFO i.KERG  w dniach 31.10.2016 – 03.11.2016. Za powstałe utrudnienia w okresie konwersji i aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Kierownik PODGIK

Katarzyna Naściszewska

_________________________________________

2016.07.04 Koniec przerwy technicznej

Aktualizacja systemu teleinformatycznego GEO-INFO i.KERG zakończona! W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

_________________________________________

 

2016.06.29 Przerwa techniczna.

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie  związaną z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  przewiduje się przerwy w dostępie do systemu teleinformatycznego do obsługi  P Z G I K  GEO-INFO i.KERG  w dniach 01.07.2016 – 04.07.2016 r. Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

 

 

2015.12.28 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe w dniu 2016-01-04 aplikacja i.KERG w godzinach 7:00 - 13:00 będzienie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.10.05 Przerwa techniczna

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe w dniu 2015-10-05 aplikacja i.KERG w godzinach 7:00 - 11:00 będzienie niedostępna. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.07.17 Przepraszamy za utrudnienia

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji i.KERG.

Z uwagi na aktualizację oprogramowania i prace serwisowe związane z ustabilizowaniem systemu do prowadzenia PZGiK występują problemy w dostępie do aplikacji i.KERG. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

2015.07.02 UWAGA! Nowy i.KERG. Baza EGB, BDOT500, GESUT...

Przerwa techniczna związana z aktualizacją oprogramowania zakończona.

System i.Kerg po aktualizacji to aplikacja z nowym przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Po zalogowaniu do aplikacji w menu ‘Pomoc’ istnieje możliwość skorzystania z multimedialnych przewodników. Od dziś także istnieje możliwość zgłaszania zgłoszeń uzupełniających do prac geodezyjnych.

UWAGA! Od dnia 02.07.2015 dla obrębu 240101_1.0001 - Będzin prowadzona jest wyłącznie numeryczna mapa zasadnicza wg modelu BDOT500 GESUT EGB PRPOG BDSOG. Dla tego obszaru prosimy o zamawianie materiału 13.2 zamiast dotychczasowego 13.1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

-------

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

_________________________________________

Zasady uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO 6 i.Kerg

W PODGiK w Będzinie istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzyskania drogą elektroniczną materiałów niezbędnych do ich wykonania za pomocą aplikacji GEO-INFO 6 i.KERG.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji należy zgłosić chęć zawarcia stosownej umowy, po podpisaniu której zostanie przydzielony unikatowy login i hasło dostępu do aplikacji.

_________________________________________

Informacja dotycząca aplikacji GEO-INFO 6 i.Kerg

Z uwagi na dużą ilość zmian aktualizacyjnych prosimy o uważne zgłaszanie prac przez system zdalnej obsługi prac geodezyjnych GEO-INFO 6 i.KERG. W przypadku pojawienia sie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie - tel. (+48) 32 36 80 765.

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
technologia: ISPiK S.A. cms: webeditcms